Pravidla cyklistického seriálu Jesenický šnek 2024

1. Kategorie

Do celkového pořadí seriálů budou hodnoceny a na jednotlivých závodech budou vypsány tyto kategorie:

 • SI - starší žáci 14 let a mladší (roč. 2010 a mladší)
 • SY - starší žákyně 14 let a mladší (roč. 2010 a mladší)
 • KI - kadeti 15-16 let (roč. 2009 - 2008)
 • KY - kadetky 15-16 let (roč. 2009 - 2008)
 • ŽA - juniorky a ženy 17-39 (roč. 2007 - 1985)
 • ŽB - ženy 40 let a starší (roč. 1984 a starší)
 • J - junioři 17-18 let (roč. 2007 - 2006)
 • A - muži 19-29 let (roč. 2005 - 1995)
 • B - muži 30-39 let (roč. 1994 - 1985)
 • C - muži 40-49 let (roč. 1984 - 1975)
 • D - muži 50-59 let (roč. 1974 - 1965)
 • E - muži 60 let a starší (roč. 1964 a starší)

V každém MTB závodě má pořadatel povinnost vypsat dětské kategorie Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

Pořadatel jednotlivého závodu nemusí vyhlásit při vyhlašování výsledků závodu tři nejlepší v každé kategorii s ohledem na počet startujících v dané kategorii, charakter závodu apod., je ovšem povinen vypracovat a odeslat výsledky se všemi kategoriemi dle bodu 4. písmene k) těchto pravidel.

Dodržení kategorií je nutné, vzhledem k přidělování bodů do celkového pořadí jednotlivců a družstev. Při nedodržení kategorií bude pořadatel vyzván o nápravu.

2. Bodování

a) Na nejdelší trati (na většině závodů pro kategorie A,B,C,D,E,J) budou závodníci bodováni společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 1:

PořadíBodyPořadíBody
1.19011.96
2.17612.93
3.16313.91
4.15114.89
5.14015.87
6.13016.85
7.12117.84
8.11318.83
9.10619.82
10.10020.81

21., 22., 23. závodník dostane 80, 79, 78 bodů atd.

51. a 52. dostane 50 bodů atd...

91.,92.,93. dostane 30 bodů atd...

Na střední trati (většinou kategorie ŽA, ŽB) budou závodníci bodování společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 2:

PořadíBodyPořadíBody
1.11011.60
2.10012.59
3.9113.58
4.8314.57
5.7715.56
6.7116.55
7.6717.54
8.6418.53
9.6219.52
10.6120.51

21., 22., 23. závodník dostane 50, 49, 48 bodů atd.

c) Na nejkratších tratích pro kategorie SI, SY, KI, KY budou kluci a holky bodováni zvlášť, tzn. SI a KI společně a SY a KY společně dle následující tabulky 3:

PořadíBodyPořadíBody
1.11011.60
2.10012.59
3.9113.58
4.8314.57
5.7715.56
6.7116.55
7.6717.54
8.6418.53
9.6219.52
10.6120.51

21., 22., 23. závodník dostane 50, 49, 48 bodů atd.

Výjimky z tohoto bodování

V případě, že ženy (případně kategorie SI, SY, KI, KY) budou startovat společně s kat. A,B,C,D,E,J na hlavní dlouhé trati (tento případ platí hlavně pro časovky, kde se napříč kategoriemi může jet stejná trasa), tak kategorie ŽA a ŽB bude vždy bodována dle tabulky 2 bez ohledu na absolutní pořadí (nejlepší žena obdrží 110 bodů bez ohledu na to, jestli celkově skončí patnáctá nebo sedmdesátá). Stejná logika platí i pro kategorie SI, SY, KI, KY. Tito budou bodování dle bodu c) a tabulky 3.

Na některých závodech nastává případ, že některé kategorie (zejména E a J) jedou kratší trasu než kategorie A,B,C,D. V tomto případě budou tyto kategorie (E a J) hodnoceny společně podle tabulky 2.

d) Bodování družstev: V každém závodě bude hodnoceno 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

e) Bodování dětských kategorií Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

3. Výsledky

Společně (dohromady) v jednom žebříčku se budou vést výsledky (celkové pořadí) závodů silničních a MTB! Výsledky (celkové pořadí) Jesenického šnečka se budou vést zvlášť ve svém žebříčku.

Do celkových výsledků (jak jednotlivců, tak družstev) se budou započítávat závody s nejvíce získanými body dle následujícího klíče.

 • z 14-13 závodů 8
 • z 12-11 závodů 7
 • z 10-9 závodů 6
 • z 8-7 závodů 5
 • z 6-5 závodů 4

Výsledky budou evidovány a zveřejňovány ve výsledkovém systému na www.jesenickysnek.cz.

4. Povinnosti pořadatelů

a) Propozice - musí obsahovat datum, místo startu a prezentace, hodinu startu, km pro jednotlivé kategorie, startovné, kontaktní osobu, plán a popis tratě, upozornění (viz. bod b)) a logo Jesenického šneka.

b) Pořadatel závodu je povinen účastníky upozornit ve startovní (prezenční) listině na toto: Svým podpisem na startovní (prezenční) listině se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny pořadatelů. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, jenž by mi v účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mé osobě, pořadateli či třetím osobám před, během, či po závodě.

c) Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Přilba je povinná po celou dobu závodu.

d) Pořadatel je povinen zveřejnit propozice minimálně 14 dní před termínem konání závodu.

e) Správné vyznačení trasy závodu pomocí šipek apod. Zabezpečení nebezpečných křižovatek odpovědnou osobou.

f) Pořadatel zajistí zdravotní službu.

g) Diskvalifikace závodníka při nedovolené pomoci cizím účastníkem (viz pravidla ČSC).

h) Pořadatel zajistí vyvěšení log sponzorů u stupňů vítězů.

i) Každý pořadatel závodu je povinen uhradit spolku Jesenický šnek příspěvek ve výši 20 Kč za každého účastníka závodu kategorie J,ŽA,ŽB,A,B,C,D,E. Příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do měsíce po termínu závodu na bankovní účet č. 221004558/0300. Toto pravidlo může vedení spolku Jesenický šnek včas zrušit, tzn nebude požadovat úhradu příspěvku.

j) Omezené převody v silničních závodech mládežnických kategorií v souladu s pravidly ČSC. Roč. 2012-2011 6,17m (52x18), roč. 2010-2009 6,94m (52x16), roč. 2008-2007 7,93m (52x14).

Pořadatel je povinen nejpozději do 3 dnů po závodě poslat výsledky administrátorovi webu a výsledkáři, kteří zajistí neprodlené umístění výsledků na web. Případné reklamace výsledků oznámí pořadatel výsledkáři. Výsledky pořadatel zpracuje a pošle v souboru xls. Výsledky by měly obsahovat - umístění celkové, jméno, kategorii, umístění v kategorii, tým, čas v cíli, délku trati, termín závodu, název a místo závodu, pořadatele, sponzory.

5. Doporučené startovné

a) Kategorie SI, SY, KI, KY - startovné cca 50 - 150 Kč.

b) Kategorie A, B, C, D, E, J, ŽA, ŽB - startovné cca 100 - 300 Kč.

6. Doporučená délka tratí (mimo maratóny)

a) Kategorie A, B, C, D, J: (do 120 min)

b) Kategorie SI, SY, KI, KY: (do 40 min)

c) Kategorie E, ŽA, ŽB: (do 60 min)

Pořadatelům jednotlivých závodů se doporučuje délku závodu přizpůsobit výkonnosti jednotlivých závodníků.

7. Ostatní

Závodník startující v seriálu závodů Jesenický šnek smí reprezentovat pouze jedno družstvo po celý rok v dané části seriálu, tzn. v Jesenickém šnečku může startovat za jeden tým a v Jesenickém šnek (MTB+silnice) za druhý tým. Závodník bez klubové příslušnosti uvádějící při prezentaci místo bydliště nebude hodnocen v soutěži družstev, v průběhu sezóny může vstoupit do jakéhokoliv týmu.

Na MTB závodech nesmí závodníci používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců a o menší šíři pláště než 1,9 palců, pokud pořadatel závodu neudělí startujícím výjimku.

Na silničních závodech a závodech Jesenického šnečka lze startovat na jakémkoliv kole.

Na všech závodech je zakázáno používat elektrokola a kola s jakýmkoliv podpůrným pohonem. Tato zakázaná kola nesmí být na trati použita při závodě jak závodníkem, tak doprovodem.

8. Pravidla seriálu Jesenický šneček

Jesenický šneček je seriál dětských závodů, které jsou pořádány na všech MTB závodech seriálu Jesenický šnek a na silničním závodě Kritérium Jeseník. V roce 2024 to je 11 závodů. Hodnotit se bude 7 nejlepších výsledků.

a) Kategorie

K1 a H1 - BENJAMÍNCI a BENJAMÍNKY 4 roky a mladší (ročník 2020 a mladší)

K2 a H2 - PŘED ŽÁCI a PŘED ŽÁKYNĚ 5 – 7 let (ročník 2019 - 2017)

K3 a H3 - MALÍ ŽÁCI a MALÉ ŽÁKYNĚ 8 – 10 let (ročník 2016 - 2014)

K4 a H4 - MLADŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 11 – 12 let (ročník 2013 - 2012)

V celkovém pořadí budou hodnoceny holky a kluci zvlášť.

Na jednotlivých závodech můžou startovat společně na stejné trati pro danou kategorii holky a kluci dohromady, ale vyhlášeni budou zvlášť.

Závodníci ročníku 2011 a starší budou již zařazeni jen do kategorie SI a SY Jesenického šneka. Mladší a malí žáci můžou v závislosti na výkonnosti závodníka (doporučení trenéra nebo zákonného zástupce) startovat také v závodě Jesenického šneka pro kategorie SI a SY. Ti, kteří tak učiní, budou hodnoceni jak v Jesenickém šneku, tak v Jesenickém šnečku.

b) Bodování

V každé kategorii zvlášť (a to i holky a kluci zvlášť) získá závodník v závodě za první místo 50 bodů, za druhé 45, za třetí 41, za čtvrté 38, za páté 36, za šesté 35, atd....

V každém závodě bude hodnoceno až 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

Do celkového pořadí Jesenického šnečka se bude v roce 2024 započítávat:

 • z celkových 12-11 závodů 7 nejlepších výsledků
 • z celkových 10-9 závodů 6 nejlepších výsledků
 • z celkových 8-7 závodů 5 nejlepších výsledků
 • z celkových 6-5 závodů 4 nejlepší výsledky

Pořadatel každého závodu Jesenického šnečka je povinen umožnit všem účastníkům startovat zdarma.

d) Doporučené délky tratí:
 • Benjamínci 80 – 150 m
 • Předžáci 700 m – 1,5 km
 • Malí žáci 1,5 – 3 km
 • Mladší žáci 3 – 5 km

Tratě by měly být rovinatějšího charakteru, tak aby děti svá kola netlačily po většinu délky tratě.

e) Různé

Pořadatelé před startem závodu upozorní doprovod dětí (rodiče, rodinné příslušníky, trenéry apod.), že nesmí dětem na trati fyzicky pomáhat (tzn. že nesmí děti tlačit, tahat apod.), a že se nesmí po trati během závodu mezi startujícími dětmi pohybovat, a to ani pěšky, ani na kole. Výjimkou je pohyb doprovodu za posledním startujícím závodníkem, což se týká zpravidla kategorie benjamínků. Toto je důležité pro výchovu startujících dětí.

Na všech závodech Jesenického šnečka můžou děti závodit na jakémkoliv kole, tzn. je jedno, zda zvládnou danou trať na silničním, horském, či krosovém kole.

V kategorii benjamínků můžou děti závodit i na tříkolkách a „odrážedlech“.

Pravidla v tomto znění jsou platná od 1. 4. 2024.